Kennisoverdracht

De SHT streeft ernaar verzamelde kennis en inzichten via verschillende media toegankelijk te maken voor een zo gevarieerd mogelijk publiek. Dit wordt gedaan via websites, lesmateriaal en artikelen in allerlei tijdschriften.