Nederlandse techniekgeschiedenis

TIN-19 en TIN-20

De grootschalige onderzoek- en publicatieprogramma's over de geschiedenis van de techniek in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw nemen een prominente plek in op de lijst van SHT projecten

 

Geschiedenis van de Techniek in Nederland 1800-1890 (TIN-19)

TIN19

                                                      

Het zesdelige overzichtswerk Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 vertelt het boeiende verhaal van de maatschappelijke omwenteling die in de negentiende eeuw van Nederland een geïndustrialiseerd land maakte. Techniek en technische wetenschappen speelden daarin een belangrijke rol. Op het gebied van infrastructuur, communicatie, gezondheidszorg, economische structuur, voeding, energievoorziening en nog tal van andere terreinen voltrokken zich fundamentele veranderingen, die leven en werken van de Nederlandse bevolking diep beïnvloedden. Veranderingen die de basis legden voor de samenleving waarin wij thans leven. Lees meer

TIN-19 bestaat uit zes delen:


 


Techniek in Nederland in de Twintigste eeuw (TIN-20)

TIN20                                                               
De zevendelige serie Techniek in Nederland in de Twintigste eeuw (TIN-20) vervolgt het spoor dat door de succesvolle serie Geschiedenis van de Techniek in Nederland.1800-1890 (TIN-19) is uitgezet. Nieuwe ontwikkelingen binnen waterstaat, landbouw, stad, transport, massamedia en medische techniek worden beschreven en binnen hun sociale context geplaatst. Opnieuw staat de wisselwerking tussen techniek en maatschappij centraal, maar dan in een geheel nieuw perspectief. Techniek schiep voor ons allemaal nieuwe kansen en mogelijkheden, maar zij verstoorde ook maatschappelijke processen en natuurlijke evenwichten. Deze serie maakt de balans op van de modernisering. Lees meer 

TIN-20 bestaat uit zeven delen:                                                                                                                                                                                                                                    

 

Er zijn geen losse delen van de serie meer verkrijgbaar. Vanaf heden kunt u uitsluitend de complete serie bestellen

 


Technology and the Making of the Netherlands 

TIN 20 engels                        

In 2010 an English edition of the seventh and synthesizing volume of the TIN-20 book series opened up the underlying research results for an international audience. The volume entitledTechnology and the Making of the Netherlands: The Age of Contested Modernization, 1890-1970 was co-published by MIT Press and the Dutch publisher of the series (Walburg Pers) and edited by Johan Schot, Harry Lintsen and Arie Rip. The book describes the trajectory of modernization through technology in certain characteristically Dutch contexts—including the omnipresence of water, the pervasiveness of urbanization coupled with a high-tech agricultural sector, and the legacy of colonialism—but at the same time makes it clear that Dutch struggles over technology choices, infrastructure development, mass production, and the role of government are comparable to the experience of any Western industrialized country. Read more