Nederlandse techniekgeschiedenis

Van 1994 tot en met 2003 werkte de SHT aan het nationale onderzoeks- en publicatieprogramma Techniek in Nederland in de twintigste eeuw (TIN-20). Een zevendelige serie overzichtswerken over de wisselwerking tussen maatschappelijke en technische ontwikkelingen gedurende de twintigste eeuw vormde de bekroning van dit project. Eerder voltooide de stichting al de serie Geschiedenis van de techniek in Nederland, De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (TIN-19). Deze serie geeft een overzicht van de technische ontwikkelingen in Nederland in de negentiende eeuw.