Publicaties

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

Kaft Auteurs Titel Normale Prijs Prijs voor donateurs
J.W. Schot e.a. (red.) Geschiedenis van de Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deel 1: Techniek in ontwikkeling, Waterstaat, Kantoor en informatietechnologie N.V.T. N.V.T.
A. Bosch en W. van der Ham Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998 N.V.T. N.V.T.
Frida de Jong Gas geven. Geschiedenis van BK-Gas BV 1954-1994 € 12,50 € 6,50
H.E. Veldman Innovaties in de lampenfabricage bij Philips 1900-1980 N.V.T. N.V.T.
W.J.M. de Vet Geotechnische apparatuur in Nederland 1850-1975 € 7,94 € 7,94