Publicaties

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

Kaft Auteurs Titel Normale Prijs Prijs voor donateurs
Hans Buiter Nederland - Kabelland. De historie van de energiekabel in Nederland € 10,50 € 8,00
Harry Lintsen e.a. Geschiedenis van de Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (serie van 6 delen)
Hans Schippers Het nieuwe bier. Technische innovaties in de Nederlandse biernijverheid in de tweede helft van de negentiende eeuw € 8,00 € 8,00
H.W. Lintsen Wat is techniek? Een geschiedenis van menselijke secreten en discrete technieken N.V.T. N.V.T.
Martijn Bakker Boterbereiding in de late negentiende eeuw € 8,00 € 8,00