Publicaties

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

Kaft Auteurs Titel Normale Prijs Prijs voor donateurs
Erik van der Vleuten and Arne Kaijser (eds) Networking Europe: Transnational Infrastructures and the Shaping of Europe, 1850-2000 € 34,50 € 34,50
Mineke Bosch en Ruth Oldenziel (eds.) Curious careers. An Unexpected History of Women in Science and Technology € 5,00 € 5,00
Joep Huiskamp De kleine TUe encyclopedie 1956-2006 € 20,00 € 20,00
Harry Lintsen en Hans Schippers Gedreven door nieuwsgierigheid. Een selectie uit 50 jaar TUe-onderzoek € 24,50 € 24,50
Marc J. de Vries 80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994 € 31,30 € 28,00