Publicaties

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

Kaft Auteurs Titel Normale Prijs Prijs voor donateurs
Harry Lintsen Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000) € 29,50 € 26,50
Geert Verbong e.a. Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN, 1976-2001 € 25,00 € 22,50
Hans Buiter Riool, rails en asfalt. 80 jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden € 29,50 € 27,00
Eric Berkers e.a. Geodesie. De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend N.V.T. N.V.T.
Hans Buiter en Johan Schot TIN-20 Impressies. Achter de schermen van een techniek-historisch project € 2,50 € 2,50