Publicaties

Onderstaande publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting Historie der Techniek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de stichting onder telefoonnummer 040-2474641 of via email sht@tue.nl
 
Donateurs van de Stichting Historie der Techniek hebben de mogelijkheid bepaalde publicaties tegen gereduceerde prijzen aan te schaffen. Een donateurschap kost minimaal €45,-- per jaar. Voor meer informatie over het donateurschap, lees hier.

Kaft Auteurs Titel Normale Prijs Prijs voor donateurs
Marc J. de Vries 80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994 € 31,30 € 28,00
Harry Lintsen Made in Holland. Een techniekgeschiedenis van Nederland (1800-2000) € 29,50 € 26,50
Geert Verbong e.a. Op weg naar de markt: De geschiedenis van ECN, 1976-2001 € 25,00 € 22,50
Hans Buiter Riool, rails en asfalt. 80 jaar straatrumoer in vier Nederlandse steden € 29,50 € 27,00
Eric Berkers e.a. Geodesie. De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend N.V.T. N.V.T.