De eeuw van de computer. De geschiedenis van de informatietechnologie in Nederland

Historische verhalen over de computer beginnen vaak in Amerika met de bouw van het eerste elektronische rekenapparaat, de ENIAC. Het vervolgverhaal is al even Amerikaans met iconen zoals IBM, Microsoft en internet. Is daarmee de geschiedenis van de computer verteld? Zeker niet. Nederland heeft zijn eigen geschiedenis. Al in het begin van de twintigste eeuw startte de grootschalige gegevensverwerking in banken, verzekeringsmaatschappijen en het industrieel grootbedrijf. Ponskaartmachines, tabelleermachines, adresseermachines en andere mechanische apparaten verwerkten deze vloed van gegevens. Het is een geschiedenis van grote digitale elektronische apparaten die Nederland zelf bouwde en programmeerde in de jaren vijftig bij Philips, het Mathematisch Centrum (tegenwoordig Centrum voor Wiskunde en Informatica) en de PTT (tegenwoordig KPN). Het is een geschiedenis van kleine computers door gepassioneerde hobbyisten zelf geprogrammeerd voor gebruik thuis, in het eigen bedrijf, op school of andere plaatsen. Het is natuurlijk ook een geschiedenis van het samengaan van informatie- en communicatietechnologie. Maar ook dat levert een Nederlands verhaal op, nog voordat internet bestond. 

Auteur:
Adrienne van den Bogaard, Harry Lintsen, Frank Veraart en Onno de Wit (red.)
Jaar:
2008
Uitgever:
Kluwer
ISBN:
9789013060072
Pagina's:
287
Prijs:
47,50