De kracht van de katalysator. De magie van het onderzoek

Dit boek bevat een viertal historische casussen, waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van innovaties met een hoofdrol voor een katalysator. De casussen werpen een unieke blik op het industriŽle onderzoek. Het komt niet vaak voor dat historici de kans krijgen om in de keuken van het industrieel researchlaboratorium te kijken. De casussen zijn aanleiding voor een serie beschouwingen over het industrieel en universitair onderzoek. Welke rol speelt het industrieel researchlaboratorium in innovatieprocessen? Wat is de verhouding tussen research en development? Welke bijdrage levert het universitair onderzoek aan innovaties? Hoe is de relatie tussen het universitair en het industrieel onderzoek? In de epiloog plaatsen de auteurs kanttekeningen bij het Innovatiecontract Chemie, een recent document over de toekomst van de chemie in Nederland.

Lees een recensie uit Chemisch2Weekblad door Harm Ikink hier

.
Auteur:
Harry Lintsen, Ton van Helvoort en Rob van Veen
Jaar:
2014
Prijs:
24,50