Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw, Cebeco-Handelsraad 1899-1999

De Cebeco Groep bestond in 1999 honderd jaar. Opgericht als het Centraal Bureau in 1899 kreeg deze landbouwcoöperatie de taak lokale boerenaankoopverenigingen te ondersteunen bij hun aankoop van meststoffen door zelf als importeur op te treden. Het Centraal Bureau vestigde zich als een kunstmeststoffenimporteur van formaat en kon namens zijn leden een vuist maken tegen de van 'knoeierijen' verdachte handelaren. Het Bureau ging zich in de jaren twintig tevens bezighouden met de handel en productie van veevoeders en eind jaren dertig met de levering van machines en de exploitatie van slachterijen en een veredelingsbedrijf. 

Na de oorlog ontplooide de coöperatie bovendien diverse activiteiten op het gebied van de verwerking van landbouwproducten. Onder de naam Cebeco fuseerde de organisatie in 1972 met de Handelsraad en was daarmee veruit de grootste Nederlandse centrale coöperatie op het gebied van de handel, distributie en verwerking binnen de landbouw.

Het boek Een machtige schakel in de Nederlandse land- en tuinbouw, Cebeco-Handelsraad 1899-1999 beschrijft de honderdjarige geschiedenis van deze organisatie. Aandacht wordt gegeven aan de structuur van de coöperatie en haar positie binnen de Nederlandse landbouw en binnen het netwerk van landbouw organisaties. Ook wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen van de handel en de ontwikkeling van de diverse activiteiten en deelnemingen, zoals Aviko en Fri-Ki. De geschiedschrijving van de organisatie is ingebed in die van de landbouw zelf, die van het boerenbestaan, die van de landbouworganisaties en het landbouwbeleid. De Cebeco Groep ziet de publicatie primair als een gedenkboek, maar beoogde met het schrijven ervan inzicht te krijgen in de identiteit, de positie en de culturele grondslagen van het eigen bedrijf.

NIET LEVERBAAR VIA DE SHT

Auteur:
Hans Veldman, Eric van Royen en Frank Veraart
Jaar:
1999
Uitgever:
Stichting Historie der Techniek/Veldman Van Royen BV
ISBN:
978-90-901-2382-0
Pagina's:
224