Europe - On Air: Interwar Projects for Radio Broadcasting

Hoewel de radio tegenwoordig misschien een ouderwets medium mag lijken, was het ooit de eerste vorm van social media. Radio-uitzendingen legden een basis voor Europese eenwording en zorgden voor een wereldwijde verspreiding van informatie en muziek.

Europe- On Air bestudeert de begindagen van de radio. Zelden onderzochte bronnen van internationale organisaties laten een verscheidenheid aan nieuwe actoren, activiteiten en debatten zien, die het medium radio en verschillende verbroederingspogingen tussen mensen vorm gaven. Deze verhalen bleven tot nu toe onderbelicht in de geschiedenis van technologie, omroepen en Europa.

In Europe- On Air wordt, onder andere, aandacht besteed aan institutionalisering, netwerk constructie, en aan de manier waarop rivaliteit tussen verschillende uitzendsystemen, zoals die van Radio Luxemburg en de International Broadcasting Union, werden opgelost. Ook wordt gekeken hoe radio zijn steentje bijdroeg aan het behoud van een Europese beschaving te midden van oorlog en vredesactiviteiten, en hoe de allereerste echte internationale programma’s in de begindagen van radio werden gevormd. 

Auteur:
Suzanne Lommers
Jaar:
2012
Uitgever:
Amsterdam University Press in cooperation with the Foundation for the History of Technology
ISBN:
978 90 8964 435 0
Prijs:
32,50