Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw

Nederland is een fietsland bij uitstek, zeker wanneer we de omvang van het Nederlandse fietsgebruik vergelijken met dat in andere Europese landen. Een intrigerende vraag is dan ook waarom we in Nederland zoveel meer fietsen dan de in ons omringende landen. Hét Nederlandse fietsgebruik bestaat echter niet. Tussen het fietsgebruik in steden van een vergelijkbare omvang bestaan opmerkelijke verschillen. De studie analyseert het fietsgebruik in negen Europese steden en regio's en probeert de verschillen tussen het fietsgebruik te verklaren.

Aan het onderzoek ligt een opdracht van de projectgroep Masterplan Fiets van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uit februari 1996 ten grondslag. De projectgroep verleende de Stichting Historie der Techniek de opdracht voor het verrichten van deze beleidsstudie. Het rapport Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw dat het resultaat hiervan is, werd gepubliceerd als nummer 63 van de Rijkswaterstaat-serie.

Auteur:
Adri Albert de la Bruhéze en Frank Veraart
Jaar:
1999
Uitgever:
Foundation for the History of Technology
ISBN:
978-90-369-0047-8
Pagina's:
240
Prijs:
20,50