Heilzaam vlechtwerk. Biomedische technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht

Terugkijken op de historie van een opleiding die pas vijf jaar bestaat, is dat niet een beetje aan de vroege kant? Het bevestigende antwoord op deze vraag mag wellicht wat betreft ander opleidingen voor de hand liggen, voor de opleiding (en de faculteit) Biomedische Technologie van de TU/e geldt dat niet. Immers, de wortels van deze opleiding gaan veel verder terug dan 1997, het jaar waarin de eerste lichting BMT-studenten in Eindhoven met de studie begon.

Wie, zoals de schrijvers van dit boekje, op zoek gaat naar de eerste tekenen van belangstelling van Eindhovense ingenieurs voor medische onderwerpen, komt uit in de beginperiode van onze instelling. Op zichzelf niet verwonderlijk, want in de jaren zestig van de vorige eeuw zagen een toenemende groei van de invloed van de techniek in het ziekenhuis. Het verleggen van onderzoeksgrenzen is bovendien een constante in de geschiedenis van onze universiteit, net zoals het onderwijsconcept dat uitgaat van een hechte verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs (‘schering en inslag van hetzelfde weefsel’).

Ook de contacten met de medische sector dateren al uit de begindagen van onze instelling. Die werden geïntensiveerd toen de Medische Faculteit aan de Universiteit Maastricht (UM) in de jaren zeventig een feit werd. De contacten op de werkvloer waren vaak al lang gesmeed voordat maatregelen ‘van boven’ die konden stimuleren. En zo hoort het ook in de onderzoekswereld.

Het siert de jonge faculteit Biomedische Technologie dat ze het initiatief heeft genomen een aantal techniekhistorici te vragen om de nog recente eigen geschiedenis vat te leggen. De belangstelling voor die eigen geschiedenis is aan de TU/e nooit zo groot geweest. En dat is jammer. Misschien heeft dat iets te maken met de toekomstgerichte, praktische inslag van de ingenieur.

De terugblik heeft in dit geval geresulteerd in een boeiend boekje dat verschijnt op het moment dat de eerste generatie BMT-studenten in de praktijk zal gaan bewijzen dat het een weloverwogen en juiste beslissing was van TU/e en UM om deze ingenieursopleiding te starten.

(Voorwoord van Rutger van Santen, Rector magnificus TU/e ten tijde van het verschijnen van het boek)

Auteur:
Hans Schippers
Jaar:
2002
Uitgever:
Stichting Historie der Techniek
ISBN:
978-90-731-9226-3
Pagina's:
94
Prijs:
10,00