Technology and the Making of the Netherlands: The Age of Contested Modernization, 1890-1970

Johan Schot, Harry Lintsen en Arie Rip (redactie) 

De auteurs van Technology and the Making of the Netherlands. The Age of Contested Modernization, 1870-1970 laten zien hoe de Nederlandse geschiedenis mede is gevormd door de wisselwerking tussen technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan bod komt een breed scala aan historische veranderingsprocessen, waaronder de opkomst van de consumptiemaatschappij, de ontwikkeling van de kennissamenleving, de veranderende rol van ingenieurs, het ontstaan van allerlei netwerken en infrastructuren en de invloed van de koloniën. Het boek is een bewerkte Engelse vertaling van het synthetiserende zevende en laatste deel van de serie Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. Deze vertaling is mede mogelijk gemaakt door NWO en is tot stand gekomen onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek (SHT).

Een auteursteam afkomstig uit uiteenlopende disciplines beschrijft de rol die techniek heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. In de twintigste eeuw golden techniek en modernisering als een bijna onscheidbare twee-eenheid. Het boek toont aan dat dit lang niet altijd onbetwist of vanzelfsprekend was. Modernisering leidde weliswaar tot vooruitgang en economische groei, maar resulteerde tegelijkertijd in ongewenste gevolgen voor milieu, leef- en werkomgeving.

Naast schaalvergroting is de vorming van netwerken kenmerkend voor de twintigste eeuw. Denk aan de materiële eenwording van Nederland via transportwegen en netwerken voor energie en communicatie. Nieuwe technieken zoals elektriciteit, de verbrandingsmotor, synthetische chemie en allerlei communicatietechnieken zoals de telefoon en de radio fungeerden als aanjagers van het moderniseringsproces. De auteurs laten zien dat de eigenlijke innovaties vaak tot stand kwamen op locaties waar allerlei technieken samenkomen. Het gaat dan om de stad, het kantoor, het huishouden, de Rotterdamse haven of Schiphol. Voor Nederland bleek ook de relatie met de overzeese gebiedsdelen belangrijk.

De uitgave maakt de resultaten van het baanbrekende techniekhistorisch onderzoek, zoals dat sinds het midden van de jaren negentig is uitgevoerd, toegankelijk voor een internationaal publiek. In Nederland verzorgt uitgeverij Walburg Pers de uitgave. Buiten Nederland treedt het gerenommeerde The MIT-Press op als uitgever.

Auteur:
Johan Schot, Harry Lintsen en Arie Rip (eds.)
Jaar:
2009
Uitgever:
MIT Press & Walburg Pers
ISBN:
0-262-1362-2-08
Pagina's:
640
Prijs:
39,50