Tegendruk. De geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en haar bemoeienis met de elektriciteitsvoorziening 1915-1998

In opdracht van de Vereniging voor Energie Milieu en Water schreef de Stichting Historie der Techniek de geschiedenis van de Vereniging Krachtwerktuigen, een coöperatief ingenieursbureau en een belangenbehartiger voor de Nederlandse industrie.

De Vereniging Krachtwerktuigen werd opgericht in 1915 om de gebruikers van stoommachines en -ketels van dienst te zijn. De vereniging ontwikkelde zich in de loop van de jaren twintig en dertig vanuit haar Groningse basis tot een landelijke organisatie die zich met de efficiëntie van energieopwekking en -verbruik binnen de Nederlandse industrie bezighield. Ze verhuisde in de jaren dertig naar Amersfoort.

De vereniging ontplooide activiteiten op het gebied van individuele dienstverlening en collectieve belangenbehartiging. Terwijl het ledenbestand zich in de periode na de Tweede Wereldoorlog verbreedde, startte de vereniging ook activiteiten op terreinen als industriewater en klimaatbeheersing. Per 1 januari 1998 fuseerde de vereniging met het Samenwerkingsverband Industriële Grootafnemers van Energie, Milieu en Water (VEMW). De geschiedenis van de organisatie wordt ingebed in de historische ontwikkeling van de energievoorziening in Nederland.

Auteur:
H. Buiter en A.N. Hesselmans
Jaar:
1999
Uitgever:
Stichting Historie der Techniek
ISBN:
978-90-731-9222-5
Pagina's:
176
Prijs:
18,00