Nederland - Kabelland. De historie van de energiekabel in Nederland

Het overgrote deel van het Nederlandse elektriciteitsnet bestaat uit ondergrondse kabels. Met deze historische gegroeide situatie neemt ons land internationaal een uitzonderingspositie in.

Dit boek gaat over de geschiedenis van de elektriciteitskabel in Nederland en haar toepassingen van 1880 tot 1990. De historische ontwikkeling van de kabeltechniek en de netopbouw van het wel en wee van de Nederlandse kabelindustrie komen aan bod. Ook beschrijft het de kabelactiviteiten van de KEMA, een instelling die haar ontstaan dankt aan de behoefte van de Nederlandse elektriciteitsmaatschappijen tot betrouwbare keuring van elektriciteitskabels.

Kabelleggen is mensenwerk. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van kabels en de totstandkoming van ondergrondse verbindingen. Vandaar dat deze geschiedenis niet alleen kabelsystemen en organisatiepatronen belicht, maar ook aandacht schenkt aan de invloed en drijfveren van handelende personen binnen het Nederlandse elektriciteitssysteem.

Auteur:
Hans Buiter
Jaar:
1994
Uitgever:
Stichting Historie der Techniek
ISBN:
978-90-731-9205-8
Pagina's:
147
Prijs:
10,50