Van Transport naar mobiliteit Deel II: De mobiliteitsexplosie, 1895-2005

Waarom worstelen steeds meer forenzen dagelijks met overvolle treinen en lange files? Hoe komt het dat Nederland een unieke plaats inneemt binnen Europa als het gaat om vrachtvervoer over onze waterwegen? Waarom steggelen nu al twee generaties Nederlanders over de uitbreidingsplannen van Schiphol? Is de fiets trouwens een typisch Nederlands vervoermiddel? En stappen we steeds vaker in de auto?

In Van transport naar mobiliteit gaan Ruud Filarski en Gijs Mom in op deze vragen. Daartoe analyseren zij in hun twee eeuwen omvattende studie voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de langetermijnontwikkelingen van het Nederlandse verkeer en vervoer. Het resultaat mag er zijn: twee boekdelen met veel nieuw onderzoek en nog niet eerder gepubliceerde feiten. Samen geven ze een verfrissende kijk op de ontwikkeling van transport en mobiliteit in Nederland in de 19de en 20ste eeuw

In het tweede deel, De mobiliteitsexplosie (1895-2005), ligt het accent op nieuwe vervoersvormen als de fiets, de (vracht)auto, bestelwagen en bus. Ook de luchtvaart en de modernisering van het spoorwegsysteem en de binnenvaart komen aan de orde. Bijzondere aandacht krijgt de bloei en afkalving van het tramnetwerk en de strijd tussen weg en spoor in het Interbellum. Daarnaast komt de gebruikscultuur van fiets en auto ruim aan bod.

Setprijs voor beide delen: €99,00
Donateursprijs: €90,00

Auteur:
Ruud Filarski en Gijs Mom
Jaar:
2008
Uitgever:
Walburg Pers
ISBN:
95730-90-78-451-4
Pagina's:
477
Prijs:
59,50