Vol van vernieuwingsgedachten. Automatisering bij het Kadaster

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam de ontwikkeling van het Kadaster in een stroomversnelling. De overheidsorganisatie die toen ruim een eeuw bestond, diende zich in korte te tijd aan te passen aan de moderne omstandigheden. De ruimtelijke ordening van ons land wijzigde zich in de decennia na de Tweede Wereldoorlog ‘met voor de kadastrale dienst angstaanjagende snelheid’. De bevolking groeide snel, de druk op het grondgebruik nam toe, en de economische en sociale structuur van Nederland veranderde ingrijpend. Actie was geboden en actie kwam er. Het Kadaster kreeg een nieuwe plaats binnen de overheidsbureaucratie, de interne organisatie werd ingrijpend veranderd, traditionele werkwijzen werden in rap tempo vervangen en er werd een begin gemaakt met grote automatiseringsoperaties.

Met deze periode van modernisering als scharnierpunt vertelt dit boek een geschiedenis van het Kadaster. Medewerkers komen aan bod, van landmeters tot bewaarders. Gebruikers worden belicht, van ruilverkavelaars tot het notariaat. En de ontwikkeling van de technologie wordt gevolgd, van de ‘Hollandsche Cirkel’ tot de Wild T2 met afstandsmeter. Kortom, dit rijk geïllustreerde biedt een organisatie- en techniekgeschiedenis tegen de achtergrond van een snel veranderende samenleving.

UITVERKOCHT

Auteur:
Eric Berkers
Jaar:
2002
Uitgever:
Walburg Pers
Pagina's:
215