TIN 20

Techniek in Nederland in de 20ste eeuw

De twintigste eeuw bracht ons neonlicht, antibiotica, de computer en kernenergie. Naarmate deze eeuw voortschreed, drong de techniek steeds verder door in onze samenleving. In deze eeuw maakten basistechnologieën zoals petrochemie, elektriciteit en telefonie een enorme productiviteitsgroei mogelijk. Industrialisering deed het grootbedrijf ontstaan, dat op zijn beurt een nieuwe vorm van management vereiste. De kantoorsector bevond zich al in de jaren dertig in zo’n vergevorderde staat van mechanisering, dat die de basis vormde voor de latere computerrevolutie. Maar nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, lijkt het alsof wij te vroeg hebben gejuicht: grote ingrepen blijken nodig om de schade aan de natuur op te vangen, die vorige generaties hebben aangericht. Kijken wij terug op de verworvenheden van de vorige eeuw, dan constateren we een spectaculaire omslag in ons denken over techniek. Niet langer geldt: kunnen wij wat wij willen, maar: willen wij wat wij kunnen?

TIN-20 bestaat uit veertien thematische onderzoeksclusters waarin grote technische systemen centraal staan. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in zeven boeken die in de periode 1998 tot en met 2002 zijn verschenen:

 

Redactie

Hoofdredactie: prof.dr. J.W. Schot (programmaleider), prof.dr.ir. H.W. Lintsen (voorzitter), prof.dr. A. Rip (vicevoorzitter), dr.A.A. Albert de la Bruhèze (secretaris).

Leden

dr. E.M.L. Bervoets (Bouw), dr. J. Bieleman (Landbouw), dr.ir. A.J. Bogers (Coördinator technische meelezers), dr. M. Davids (Industriële Productie), dr. C. Disco (Waterstaat en Stad), dr.ir. J.C.M. van den Ende (Kantoor en informatietechnologie), drs. B.P.A. Gales (Delfstoffen), dr. E. Homburg (Chemie), prof.dr. E.S. Houwaart (Medische Techniek), dr. J.W.A. Korsten, dr. R. Oldenziel (Huishouden), dr. A.H. van Otterloo (Voeding), prof.dr. J.W. Schot (Transport), dr.ir. G.P.J. Verbong (Energie), dr. O. de Wit (Communicatie).

Techniek in Nederland in de twintigste eeuw,
Zutphen, 1998 - 2002,
Zeven delen,

ISBN Deel I 9789057300363
ISBN Deel II 9789057300646
ISBN Deel III 9789057300660
ISBN Deel IV 9789057300677
ISBN Deel V 9789057300684
ISBN Deel VI 9789057300691
ISBN Deel VII 9789057300707

ISBN Deel I t/m VII 9789057300370