Deel V. Transport en communicatie

Transport

De twintigste eeuw is een unieke eeuw voor de geschiedenis van transport. Voor het eerst konden veel mensen en goederen zeer frequent grote afstanden overbruggen. Technische ontwikkeling was een cruciale factor in de ongeëvenaarde groei van de mobiliteit. Denk aan de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals fiets, bromfiets, auto, vliegtuig, enz. Daarnaast vonden vergaande verbeteringen plaats van tram, trein, schip en ook ontwikkelingen van een goede transportinfrastructuur inclusief wegen, communicatiemiddelen (radio en radar), brandstoffen, kanalen, overslagtechnieken, etc.

De veranderingen in de transportwereld worden behandeld aan de hand van drie onderzoeksthema's. Dit zijn de Rotterdamse haven, Schiphol en het auto-fiets systeem.

Redacteur: prof.dr. J.W. Schot

Auteurs/onderzoekers: dr. A.A. van den Bogaard, dr. M.L.J. Dierikx, dr. H. van Driel, dr.ir. R. Filarski, dr. F.M.M. de Goey, prof.dr. P. van de Laar, dr. G.P.A. Mom, drs. P.E. Staal, dr.ir. A. Vlot

Communicatie

Tegen het eind van de negentiende eeuw legde een reeks uitvindingen de basis voor een aantal communicatiemiddelen dat het aanzien van de twintigste eeuw zou domineren. Er is reeds veel geschreven over communicatie in Nederland in de twintigste eeuw en met name over de ontwikkeling van massamedia. Evenwel bestaan er nog ernstige lacunes op mediahistorisch gebied. Ten eerste ontbreken vooralsnog synthetiserende studies waarin een breed beeld wordt geschetst van het ontstaan en de ontwikkeling van de communicatiestructuur in Nederland in de twintigste eeuw. Ten tweede verkeert het onderzoek naar de marketing, receptie, beleving en dagelijkse omgang met de verschillende media nog in een beginstadium. Ten slotte valt, merkwaardig genoeg, vooralsnog een geringe aandacht voor de communicatiemedia als technologie te constateren. Vanuit techniekhistorisch perspectief staat de bestudering van de media nog in de kinderschoenen. Inzicht in de technische ontwikkeling van de media is echter van cruciaal belang voor een goed begrip van de ontwikkeling van het gebruik en de maatschappelijke betekenis van de media. Deze cluster probeert in de genoemde lacunes te voorzien. Uitgangspunt daarbij is de relatie tussen enerzijds de technische vormgeving, productie, marketing en het gebruik van media en anderzijds wensen, verwachtingen en eisen van de maatschappelijke groeperingen die bij deze activiteiten betrokken zijn geweest.

Redacteur: dr. O. de Wit

Auteur/onderzoeker: drs. J. Hermans

 

ISBN: 9789057300684