Deel VII. Techniek en modernisering, balans ven de 20e eeuw

In het zevende, de serie afsluitende, deel wordt aandacht besteed aan thema’s die de technische ontwikkeling van de twintigste eeuw kenmerken; innovatieknooppunten, productiviteit, schaalvergroting, maatschappelijke inbedding, kennisintensiteit en grote technische systemen.

Tevens geeft dit laatste deel een beknopt historiografisch overzicht van internationale ontwikkelingen op het gebied van techniekgeschiedenis en wordt de balans opgemaakt van de technische ontwikkeling van de twintigste eeuw.

 

ISBN: 9789057300707