Cycling Cities

Van Londen en Parijs tot Barcelona en Berlijn proberen steden het fietsen actief te stimuleren. Soms lukt het Europese steden om duurzaam resultaat te boeken, soms blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Dan blijft het beleid in goede bedoelingen steken. Het Cycling Cities onderzoeks- en publicatieprogramma analyseert 100 jaar stedelijk fietsbeleid en fietsgebruik en laat de bepalende factoren zien.

 

Cycling Cities biedt een fascinerende kijk op de ontwikkeling van het fietsen in stedelijk Europa. Een waaier van steden is al geanalyseerd: Antwerpen, Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Basel, Budapest, Copenhagen, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Hannover, Lyon, Maastricht-Parkstad, Manchester, München, Stockholm en Utrecht. De resultaten zijn ontsloten in een reeks aansprekende publicaties. In voorbereiding zijn publicaties over Rotterdam en Johannesburg.

 

Elke stad ontwikkelde in de afgelopen eeuw een eigen fietscultuur. Lokale beleidsmakers speelden daarin een centrale rol. Soms ontmoedigden, soms stimuleerden zij het fietsgebruik. Ze lieten fietspaden en -bruggen aanleggen of juist slopen. De aanleg van een uitgebreid openbaar vervoersysteem had ook effect op fietsgebruik. Zo ook het beleid ten aanzien van auto’s. De auteurs laten zien hoe plaatselijke autoriteiten en ingenieurs het fietsbeleid bepaalden, al dan niet in samenwerking met lokale fietsorganisaties en pressiegroepen. En soms trokken fietsende burgers zich niets aan van het beleid. De auteurs beschrijven ook de wisselwerking tussen lokale initiatieven en de internationale discussies over stedelijke mobiliteit en leefbaarheid.

 

Cycling Cities brengt de hedendaagse discussie over duurzame stedelijke mobiliteit in een lange termijn perspectief in beeld. Dit unieke vergelijkende boek biedt beleidsmakers, lokale belangengroepen, politici, onderzoekers en docenten nieuwe inzichten in de ontwikkeling van het fietsen in het stadsverkeer.

 

Cycling Cities is het eerste resultaat van het internationale onderzoeks- en onderwijsprogramma Sustainable Urban Mobility, 1890-present (SUM). Aan dit door de Technische Universiteit Eindhoven en de Stichting Historie der Techniek opgezette programma nemen de overheid, het bedrijfsleven, universiteiten en maatschappelijke groeperingen deel. Prof.dr. Ruth Oldenziel is programmaleider.

 

Meer informatie is te vinden op: www.cyclingcities.info