Innovaties in het Midden- en Kleinbedrijf

Hoewel het nodige is gepubliceerd over het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie, is er weinig bekend over kennisvragen, kennisbronnen en het aanpassingsvermogen van het midden- en kleinbedrijf (MKB). De SHT heeft daarom een voorstel ontwikkeld voor een onderzoek naar innovatie in het MKB in de twintigste eeuw. In dit onderzoeksproject worden enkele case studies verricht, onder andere over bakkers en mechanisering, de rijwielindustrie, en de wagenmakers in transitie. De case studies richten zich op wat er in de bedrijven gebeurt en in hun omgeving, waarbij er aandacht is voor kenniscirculatie en de rol van netwerken. Ook de rollen van intermediaire actoren, zoals de Rijksnijverheidsdienst en brancheorganisaties, worden onderzocht. Het doel is om zowel een beeld te geven van innovatieprocessen in het MKB als de rol van intermediaire actoren hierin. Het project is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken en Syntens.

Projectmedewerkers: Sue-Yen Tjong (promovenda), Frank Veraart (onderzoeker), Mila Davids (projectleider), Harry Lintsen (promotor)

 

 

Bakkerij van de Volharding

Delftselaan 58, bakkerij van de Volharding - het wegen van deeg of brood (Foto Haags Gemeentearchief)